~

Lidová moudrost vedle tisícerých pravd skrývá ještě jednu nevytěženou a bezespornou pravdu o relativnosti všech hodnot a pravd.

~

Karel Čapek

Dlhý život bez chorôb

Neveríte? Práve to je cieľom tradičnej čínskej medicíny. Ochorenie chápe ako proces, ktorého korene je možné vystopovať dlho predtým, než skutočne vypukne. Liečenie v jeho závažnej fáze je zbytočne náročné. Podľa starých čínskych lekárov je to ako kopať studňu, keď ste už smädní, alebo kuť meče, keď vás napadol nepriateľ.

Rieku je možné zastaviť dlaňou v mieste kde pramení, na strednom toku stačí násyp, ale na dolnom širokom toku už musíte postaviť obrovskú priehradu. Preto sa terapeuti tradičnej čínskej medicíny snažia pôsobiť na každú nerovnováhu v tele, aj na to, čo ešte neprepuklo, čo zatiaľ nie je v západnej medicíne diagnostikovateľné a hmatateľné. Ich úlohou je udržať vás zdravých. V starovekej Číne by napokon ani nedostali zaplatené, ak by ich klient ochorel. Svoju mzdu si zaslúžili len, ak sa im darilo uchovať mu zdravie.

Tradičná čínska medicína je viac než päťtisíc rokov starý systém liečenia. Táto dlhá tradícia je v Číne podmienená nielen odovzdávaním vedomostí z otca na syna, ale i pravidelným vydávaním kníh ediktom cisára. Zachovanie a odovzdanie skúseností najlepších lekárov ríše budúcim generáciám bolo aj v jeho záujme. Najstaršie písomné zmienky pochádzajú z obdobia dvesto rokov pred naším letopočtom. V hrobkách v starom Mongolsku boli nájdené kamenné akupunktúrne ihly staré štyritisícpäťsto rokov! Celý systém tradičnej čínskej medicíny je hlboko zakorenený v taoistickej filozofii rovnováhy dvoch protikladných princípov Jin a Jang. Filozofia TAO je cesta života – existencia v súlade s prírodou a dosiahnutie vnútornej rovnováhy, o čo by mal usilovať každý človek. Jin a Jang sú dve protichodné sily, ktoré vládnu vesmíru, a teda aj ľuďom ako každej súčasti prírody. Sú v protiklade, ale spolu tvoria harmonický celok. Každá z týchto síl je prítomná vo všetkom a nemôžu existovať jedna bez druhej. Aktivitu – Jang strieda moment pokoja – Jin. V oblasti prírodných vied a lekárstva bolo do teórie TAO zapracovaných množstvo poznatkov odpozorovaných z prírody. Dodnes tvoria veľmi pozoruhodnú databázu informácií o fungovaní ľudského tela v súvislosti s počasím, záťažou a vekom. Človeka vníma TAO ako celok v spojitosti s prostredím, v ktorom žije.

Pokiaľ sú vaše sily Jin a Jang v rovnováhe, cítite sa dobre, ste spokojní a žijete v zhode sami so sebou. Keď však jedna zo síl prevládne, rovnováha sa poruší a dochádza k vzniku ochorenia. Jedným z hlavných cieľov terapeuta tradičnej čínskej medicíny je teda zachovanie alebo obnovenie rovnováhy medzi silami Jin a Jang. Ide o vysoko preventívny systém práce, pri ktorom využíva čínsku diagnostiku a následne terapie, ako akupunktúru, čínske masáže tuina, cvičenia tai-čchi, čchi-kung či fytoterapiu spojenú s dietetikou.

Čínska diagnostika dokáže rozpoznať choroby alebo skôr narušenie rovnováhy skôr, než sa vôbec objavia vážne príznaky.
Nahmataním pulzu na zápästí na šiestich rôznych miestach v dvoch rovinách možno presne stanoviť diagnózu dvanástich orgánov a celkovú konštitúciu človeka. Ďalším významným diagnostickým prostriedkom je presné posúdenie jazyka – farby, tvaru, vlhkosti a pohyblivosti, takisto farby a druhu povlaku. Aby bol celkový obraz úplný, kladú sa pacientovi otázky a diagnostikuje sa tvár i celé telo. Toto je praktický postup, ktorý predchádza zostaveniu terapeutického plánu pre prevenciu alebo odstránenie ochorení.
Aj keď čínska diagnostika a následné zostavenie plánu na zachovanie alebo obnovenie zdravia vyžadujú individuálny prístup zručného a skúseného terapeuta, vo všeobecnosti je možné odporúčať úpravu stravy podľa piatich elementov, cvičenie na harmonizáciu energie, pokojnú myseľ, život v súlade s aktuálnym ročným obdobím a nakoniec aj úpravu prostredia podľa Feng Shui.

Strava podľa piatich elementov
V systéme tradičnej čínskej medicíny poznáme princíp piatich elementov: DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV a VODA, ktoré zastupujú všetky dôležité prvky. Čínska dietetika k nim priraďuje potraviny, podľa ich energie. Snahou je, aby bol systém stravovania vyvážený a aby každé jedlo obsahovalo všetkých päť prvkov. Pôsobenie elementov v strave sa v čínskej dietetike prispôsobuje aj zdravotnému stavu, ročnému obdobiu a výkonnosti, v súlade s energiou potravín, ktorá môže byť studená, horúca, teplá, chladná alebo neutrálna.

Cvičenie na harmonizáciu energie
Liečebné účinky pohybu nezostali starými čínskymi lekármi nepovšimnuté. V priebehu času sa vytvorilo niekoľko cvičebných systémov, z ktorých najznámejšie sú tai-čchi a čchi-kung. Počet smerov a odnoží sa odhaduje na tritisíc. Cieľom všetkých je vyrovnanie energií v meridiánových dráhach, uvoľnenie energie čchi, jej harmonizácia a neskôr aj ovládanie a smerovanie. Pre účinné cvičenie je dôležitá pokojná myseľ a sústredenie len na pohyb. Odporúča sa cvičiť presne a dôkladne, ale nenamáhať sa. Telu musí byť umožnený prirodzený pohyb, ktorý je dobre uvedomovať si v každej chvíli. Dôležitá je aj harmónia a súlad medzi pohybom a rýchlosťou, ktorou je vykonávaný. Výsledky sa dostavia po troch mesiacoch pravidelného cvičenia. Ideálne je cvičiť každé ráno aspoň desať minút a začať prirodzene so skúseným učiteľom.

Pokojná myseľ
Ak chcete dlhý život bez chorôb, tradičná čínska medicína odporúča nikdy sa neponáhľať. Všetko robiť zľahka, v pokoji. Dopriať si toľko času, koľko potrebujete. Vyhnúť sa extrémnym emóciám. Okrádajú telo o energiu a poškodzujú funkčnosť vnútorných orgánov. Zostať v stave, kedy sa vás žiaden problém nedotkne, alebo sa s ním aspoň rýchlo vyrovnať. Pre začiatok stačí dokázať vypnúť a relaxovať. Ďalším krokom môže byť meditácia.

Ročné obdobie
Podľa tradičnej čínskej medicíny môže mať aj ročné obdobie podiel na vzniku ochorenia. Odporúča chovať sa adekvátne tomu obdobiu, ktoré aktuálne vládne. Prispôsobiť mu intenzitu a charakter svojich činností ako aj stravu, pitný režim a obliekanie.

Feng Shui
Nezanedbateľný vplyv na zdravotný stav má aj prostredie. V ideálne vyladenom priestore môže voľne prúdiť energia Čchi. Nevyhnutné je vytvoriť harmonické a čisté prostredie bez hromadenia nepotrebných vecí, pravidelne vetrať, pustiť čerstvý vzduch a prirodzené denné svetlo do každého kúta. A samozrejme, dodržiavať aspoň základné pravidlá umiestňovania nábytku nábytku podľa Feng Shui, v ideálnom prípade si nechať vyladiť byt odborníkom.

  • Dlhý život bez chorôb

    Neveríte? Práve to je cieľom tradičnej čínskej medicíny. Ochorenie chápe ako proces, ktorého korene je možné vystopovať dlho predtým, než skutočne vypukne. Liečenie v jeho závažnej fáze je zbytočne náročné. Podľa starých čínskych lekárov je to ako kopať studňu, keď ste už smädní, alebo kuť meče, keď vás napadol nepriateľ.

~

Zlý deň pre tvoje ego je veľkým dňom pre tvoju dušu.

~

Jillian Michaels

Prečo si vybrať Terra Medicu

Už od roku 2009 presadzujeme na Slovensku celostný prístup k zdraviu. Človeka vnímame ako celok, v ktorom sa spájajú vplyvy z vonkajšieho prostredia s vnútorným svetom každého z nás.  K našim klientom pristupujeme individuálne, ponúkame im terapiu "šitú na mieru" na prírodnej báze, bez chémie a bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, aby dosiahli stav dokonalej harmónie tela a duše.

Rýchla objednávka

captcha
Znovu načítať

Na prvú navštevu sa môžete objednať osobne, telefonicky alebo objednávkovým formulárom. Termín prvej návštevy Vám oznámime najneskôr do 24 hodín. Prvá návšteva je pre Váš ďalší kontakt s nami najdôležitejšia. Podrobnosti nájdete v sekcii "Objednajte sa".

TERRA MEDICA, Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovensko
Recepcia: +421 / 2 / 68 230 711, e-mail: info@terramedica.sk

© 2014, TERRA MEDICA. WEB DESIGN BY LEMONLAB 

adana escort canli bahis sohbet numaralari mersin escort mersin escort sohbet hatlari