Rýchla rezervácia +421 / 2 / 68 230 711
Spoznajte tím Terra Medica, ktorý sa o vás stará takmer desať rokov.

Mária Kurucová

Riaditeľka

Zobraziť viac

Mária Kurucová

  Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity so špecializáciou na manažment verejnej správy a regiónov ukončila v roku 2004. Prax získala v hotelovej spoločnosti SOREA. Od roku 2004 pracovala ako manažérka hotela v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Jej práca vyžadovala komplexné riešenie najzložitejších úloh s určovaním nových postupov v rámci systému, riadenie, organizáciu a koordináciu zložitých procesov chodu hotela. Na kliniku Terra Medica odišla z pozície riaditeľky. Od roku 2010 je súčasťou tímu kliniky. V súčasnosti ako riaditeľka kliniky Terra Medica koordinuje a riadi všetky materiálne, finančné a technické zdroje spoločnosti. Zodpovedá za implementáciu stratégie, vedie rokovania s kľúčovými obchodnými partnermi, vypracováva strednodobé a dlhodobé plány kliniky. V neposlednom rade riadi finančné hospodárenie, zabezpečuje rentabilitu jednotlivých činností a prosperitu spoločnosti.

Dana Haščáková

Kouč

Zobraziť viac

Dana Haščáková

  Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu odbor farmaceutický laborant v Hradci Králové. Magisterské vzdelanie získala v roku 2003 na Prešovskej univerzite v špecializácii andragogika, kde jej v roku 2011 udelili aj titul PhDr. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala ako redaktorka v lifestylových časopisoch a do vedenia kliniky Terra Medica odchádzala z pozície zástupkyne šéfredaktorky časopisu EMMA. V roku 2010 sa stala absolventkou face to face programu Health Management Academy. Okrem toho, že sa podieľa na riadení kliniky, kde sa venuje predovšetkým vedeniu terapeutov a marketingovým aktivitám a je odborným zástupcom pre masáže a kozmetiku, poskytuje od novembra 2013 aj Koučovanie životnej zmeny uceleného konceptu NeuroLeadership. Koncept NeuroLeadership sa opiera o najnovšie výskumy v oblasti neurovedy, ontológie, pozitívnej psychológie, psychoterapie a vzdelávania dospelých. Objednať sa k nej môžete na sériu šiestich alebo dvanástich koučovacích sedení.

Martin Martinec

Terapeut tradičnej čínskej medicíny a výživový poradca

Zobraziť viac

Martin Martinec

  Ukončil tradičnú čínsku medicínu Univerzity Guangming v Pekingu. Od roku 2001 je členom Slovenskej SinoBiologickej spoločnosti – SINBIOS . V roku 2012 úspešne ukončil štúdium na I. škole tradičnej čínskej medicíny v Prahe v odbore fytoterapia a akupunktúra. V roku 2011 absolvoval prax u profesora Li Jian Zhong z Univerzity Guangming a primára akupunktúrnej kliniky v Pekingu. V roku 2012 získal diplom z dietológie z pohľadu čínskej medicíny, pričom jeho školiteľkou bola MUDr. Ludmila Bendová zo SINBIOS v Prahe. Špecializuje sa na: · diagnostiku podľa TČM, pri ktorej ide o kompletnú diagnostiku zdravotného stavu klienta pomocou diferenciálnej diagnostiky, pulzovej diagnostiky a diagnostiky z jazyka · fytoterapiu, teda ovplyvňovanie stavu organizmu a jeho harmonizáciu pomocou tradičných bylinných zmesí a receptúr · dietetiku podľa TČM ako aj na znižovanie hmotnosti pomocou bilekovinovej diety m.diet · ariculoterapiu, stimuláciu mikrosystému ucha · omladzovacie techniky tváre, teda vyhladzovanie vrások prírodným spôsobom.

Patrik Žingor

Masér, terapeut Image Medicine a lektor systému Čung Juan čchi-kung

Zobraziť viac

Patrik Žingor

Je absolventom Súkromnej školy masérov a saunárov ŠKOMAS a Masérskej školy REMAS. Rôznym metódam masáže sa venuje od roku 1998. Prvé masérske skúsenosti získaval v Izraeli a južnom Taliansku. Na klinike vykonáva tieto druhy masáží: klasickú masáž, shiatsu masáž, thajskú masáž, bankovanie, bankovanie s reflexiou chodidiel, ajurvédu - abhyangu, lotos masáž, lymfodrenáž celého tela, lymfodrenáž tváre, indickú antistresovú masáž hlavy a šije, relax masáž, čínsku masáž na uvoľnenie blokád, aromaterapeutickú masáž a cvičenie Päť tibeťanov spojenú s reflexiou chodidiel. V roku 2014 získal certifikát na Dornovu metódu. V roku 2008 absolvoval 1. stupeň čchi kungu, v roku 2009 sa stal absolventom 2. stupňa, v roku 2012 3. stupňa Čung juan čchi kung. V tom istom roku bol na inštruktorskom seminári, má oprávnenie viesť kurzy 1. stupňa Čung juan čchi kung. 4. stupeň Čung juan čchi kung absolvoval priamo u majstra Xu Mintanga v roku 2013, kedy sa stal aj úspešným absolventom základného kurzu Image Medicine v Rige v Lotyšsku.

Ružena Novotová

Etikoterapeutka

Zobraziť viac

Ružena Novotová

Je absolventkou Homeopatickej fakulty s klinikou v Brne, v rámci ktorej prešla aj etikoterapeutickým výcvikom. Na klinike sa špecializuje na: · etikoterapiu, celostnú terapiu, ktorá hľadá a lieči duchovné  príčiny chorôb, pretože človeka vníma ako jednotu tela, duše a ducha · klasickú homeopatiu, ktorej cieľom je nájsť pre klienta individuálny účinný homeopatický liek. Ten pomôže jeho vitálnej sile napraviť vzniknutú nerovnováhu, uzdraviť organizmus a zbaviť ho nepríjemných príznakov ochorenia · Bachovu kvetovú terapiu. Tento jednoduchý a zároveň veľmi účinný systém na udržanie zdravia pôsobí na rôzne stavy mysle. Vychádza z presvedčenia Dr. Bacha, že fyzické ochorenia sú výsledkom emocionálnej nerovnováhy. Na terapiu sa používa 38 originálnych esencií, vyrobených zo stromov, nejedovatých divorastúcich rastlín a vody z liečivých prameňov.

Eva Džubáková

Asistentka riaditeľky

Zobraziť viac

Eva Džubáková

  Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore fyzioterapia. Sedem rokov pracovala v rádiu FM. Popritom mala súkromnú fyzioterapeutickú prax. Na klinike zabezpečuje prvý kontakt klientov s naším zariadením, uvádza ich pri prvej návšteve a poskytuje komplexné informácie. Vybavuje telefonickú a mailovú komunikáciu, aktualizuje, kontroluje a potvrdzuje rezervácie termínov. Vedie administratívu spojenú s chodom recepcie. Vďaka jej výnimočným organizačným schopnostiam s prehľadom zvláda aj náročné nepredvídateľné situácie a chráni tak chod kliniky a terapií pred nežiaducim zhonom. Venuje sa dietologickému poradenstvu, ktoré je zamerané na znižovanie hmotnosti pomocou diety m.diet, na výžive s prevahou čistých nízkotučných bielkovín. Vedie klientov k ozdraveniu životného štýlu, pričom zohľadňuje ich individuálny zdravotný stav a kondíciu.  
Sledujte čím žijeme a čo nás inšpiruje.