Rýchla rezervácia +421 / 2 / 68 230 711
Späť
Koučovanie životnej zmeny

Koučovanie životnej zmeny je ucelená a štruktúrovaná metóda, ktorá vedie k pozitívnym životným zmenám, splneniu si najtajnejších snov a želaní. Opiera sa o najnovšie výskumy v oblasti neurovedy, ontológie, pozitívnej psychológie, psychoterapie a vzdelávania dospelých, a preto je veľmi efektívna. Prebieha formou šiestich až dvanástich koučovacích sedení, počas ktorých kouč pomocou sofistikovaných techník sprevádza klienta na jeho ceste k dosiahnutiu vopred stanovených cieľov. Spoločne sa zameriavajú na riešenie jeho problémov tak, že hľadajú stratégie a nastavujú akcie ako zmeniť súčasný neuspokojivý stav a začať žiť čo najviac naplnený a zmysluplný život podľa vlastných predstáv. Klient sa popritom učí kvalitnejšie myslieť, regulovať prejavy emócií, veriť v seba samého a objavovať svoje jedinečné danosti a schopnosti.

Cenník

Vstupné koučovacie sedenie

90 min 75€

Koučovacie sedenie

60 min 39€
Zerezervujte si termín +421 / 2 / 68 230 711
Sledujte čím žijeme a čo nás inšpiruje.