Rýchla rezervácia +421 / 2 / 68 230 711
Späť
Vstupné diagnostické vyšetrenie

Rovnako ako aj v ostatných medicínskych odboroch aj pre tradičnú čínsku medicínu platí, že správna a efektívna liečba je možná až po dôkladnom diagnostickom procese. V európskych podmienkach a pre dôkladné posúdenie zdravotného stavu pacienta je žiadúce, aby sa posudzovali všetky aspekty chorobného procesu a to aj z pohľadu moderných diagnostických vyšetrovacích metód a predchádzajúcich diagnostických záverov u iných odborníkov. Pri zohľadnení diagnózy stanovenej prostriedkami súčasnej medicíny a aplikáciou špecifických tradičných diagnostických prístupov je možný komplexný pohľad na problémy pacienta a výber zo širokého spektra terapeutických postupov. Komplexná diagnostika napovie aktuálny stav i prognózu pacienta, ukáže či na liečbu stačia tradičné terapeutické postupy alebo sa zvolí kombinácia moderného a tradičného prístupu, ktorý je vhodnejší u vážnych napr.onkologických diagnóz.

Najčastejšie sa volí tento diagnostický sled:

Anamnéza: Podrobné vypočutie pacientových ťažkostí „jeho jazykom“ je kľúčovým z hľadiska ďalšieho postupu i vedenia diagnostického procesu. Okrem podrobného výpočtu ťažkostí sa lekár zameriava aj na rodinnú záťaž a výskyt problémov v rodine, podrobný chronologický priebeh ochorenia, vplyv spoločenského, pracovného prostredia, prípadne iných napr. infekčných vplyvov, vplyvov stravy, ročného obdobia atď. Odborne vedenými a cielenými otázkami sa zistí aj prevládajúci typ pacienta v Jin a Jangovej škále, ktorý napovie o ďalšej prognóze choroby. Typy s Jangovou dispozíciou sú náchylnejšie k akútnym, zápalovým, kardiovaskulárnym ťažkostiam a typy s Jinovou dispozíciou skôr k chronickým ochoreniam degeneratívneho charakteru, nádorom, schizofrénii, depresii, obezite, cukrovke, Alzheimerovej chorobe atď.

Pohľad: Začína už od pozdravu pacienta v ambulancii, kedy si lekár všíma tón, intenzitu a zafarbenie hlasu, náladu i aktuálny psychický stav, bolesťou vynútenú polohu. Podľa sfarbenia a prekrvenia pokožky, tendencii k poteniu i bez teploty, aktívneho postoja, pacient sám ukazuje skôr na prevládajúci Jangový typ. Pri prevahe Jinu je pokožka bledá, psychomotorika spomalená, pri ležaní telo stočené, pacient si drží bolestivé miesto atď.

Pohmat: Okrem povrchového zistenia tonusu pokožky, stavu hydratácie, orientačného vyšetrenia teploty sa hlavne pri bolestiach brucha palpuje aj tzv. hlbokou palpáciou a vyšetruje stav vnútorných orgánov. Tradičný čínsky lekár hľadá tzv. alarmové – poplašné body na pokožke. Tieto body prechodne vznikajú a zanikajú podľa štádia choroby, indikujú postih konkrétnej dráhy resp. orgánu a počas liečby ukazujú orientačne aj na vývoj choroby a na jej prognózu. Pri nabodnutí tohto bodu sa väčšinou zároveň stratí aj bolestivý príznak, čo má zároveň aj terapeutický význam pre pacienta. Počas vývoja choroby sa zároveň zvyšuje citlivosť aj bodov na ušnici, ktoré priamo korešpondujú s chorými orgánmi. Niekedy sa pri dlhotrvajúcom ochorení zmení aj farba pokožky ucha v tomto bolestivom mieste. Tieto a ďalšie podobné zmeny sa využívajú pri akupunktúre či nahrievaní týchto aktívnych bodov moxou resp. inými liečivými rastlinami. Kompromisom a moderným prístupom aj v tradičnej čínskej medicíne je vpichovanie moderných, západných liekov do týchto aktívnych bodov a tak dosiahnutie rýchlejšieho efektu.

Pozorovanie jazyka: Táto vysokošpecifická diagnostická metóda má niekoľko tisícročnú tradíciu a v priebehu vekov sa zdokonaľovala. Pozorovanie jazyka sa zameriava na jazyk samotný, jeho tvar, uloženie, morfológiu, sfarbenie jazyka, povlak na jazyku a ďalšie faktory. Podľa tradičnej čínskej medicíny má stav jazyka a jeho sfarbenie, jeho povlak, úzky vzťah k vnútorným orgánom, akupunktúrnym dráham, krvi, telesným tekutinám a vyvolávajúcim príčinám chorôb. Takto školený lekár odhalí aj začínajúce ochorenie, ktoré sa ešte neprejavilo v laboratórnych parametroch a prejavuje sa len nešpecifickými príznakmi, neurčitými bolesťami či dlhotrvajúcou a nevysvetliteľnou únavou. Jednoduchým a zrozumiteľným jazykom pomenovali starí Číňania napr. oslabenie životnej energie čchi a inváziu patologického chladu do organizmu pri bledom jazyku, či vplyv vonkajšieho patologického tepla, ktorý spotreboval telesné tekutiny a životodarný jin u tmavočerveného sfarbenia. Žltý, hrubý povlak na jazyku napr. indikuje dlhodobý problém s tráviacim systémom, tenký žltý povlak väčšinou indikuje zachvátenie pľúc patologickým teplom a spolu s vlhkým a produktívnym kašľom a teplotou napomáha lekárovi stanoviť aj potrebný postup na očistenie organizmu a odstránenie príčin choroby. Práve takýto individuálny prístup k pacientovi a zameranie sa na príčinu ochorenia a nie len na príznaky choroby zabezpečí rýchlu a efektívnu úľavu a trvalé vyliečenie pacienta.

Pulzová diagnostika: Tento „klasický“ diagnostický postup má napriek svojej náročnosti a možnosti zaťaženia chybou ľudských zmyslov stále svoju diagnostickú cenu a je štandardným prínosom pre školených lekárov v tradičnej čínskej medicíne. Palpuje sa na radiálnej artérii na ruke špeciálnymi postupmi so zameraním sa na tri miesta na ľavej a tri miesta na pravej ruke, kde sa propaguje funkčný stav vnútorných orgánov tela, ktoré sa líšia pri hlbokej a povrchovej palpácii. Touto metódou sa zisťuje nielen funkčný stav orgánov a plnosť, resp. prázdnota jednotlivých dráh, ale aj celkový stav energetickej rovnováhy pacienta. Kombináciou týchto metód existuje až 42 druhov rôznych typov pulzov, v našich podmienkach sa však pracuje s redukovaným množstvom.

Zerezervujte si termín +421 / 2 / 68 230 711
Sledujte čím žijeme a čo nás inšpiruje.