Rýchla rezervácia +421 / 2 / 68 230 711

Dana Haščáková

 

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu odbor farmaceutický laborant v Hradci Králové. Magisterské vzdelanie získala v roku 2003 na Prešovskej univerzite v špecializácii andragogika, kde jej v roku 2011 udelili aj titul PhDr. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala ako redaktorka v lifestylových časopisoch a do vedenia kliniky Terra Medica odchádzala z pozície zástupkyne šéfredaktorky časopisu EMMA. V roku 2010 sa stala absolventkou face to face programu Health Management Academy. Okrem toho, že sa podieľa na riadení kliniky, kde sa venuje predovšetkým vedeniu terapeutov a marketingovým aktivitám a je odborným zástupcom pre masáže a kozmetiku, poskytuje od novembra 2013 aj Koučovanie životnej zmeny uceleného konceptu NeuroLeadership. Koncept NeuroLeadership sa opiera o najnovšie výskumy v oblasti neurovedy, ontológie, pozitívnej psychológie, psychoterapie a vzdelávania dospelých. Objednať sa k nej môžete na sériu šiestich alebo dvanástich koučovacích sedení.

Sledujte čím žijeme a čo nás inšpiruje.