Rýchla rezervácia +421 / 2 / 68 230 711

Mária Kurucová

 

Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity so špecializáciou na manažment verejnej správy a regiónov ukončila v roku 2004. Prax získala v hotelovej spoločnosti SOREA. Od roku 2004 pracovala ako manažérka hotela v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Jej práca vyžadovala komplexné riešenie najzložitejších úloh s určovaním nových postupov v rámci systému, riadenie, organizáciu a koordináciu zložitých procesov chodu hotela. Na kliniku Terra Medica odišla z pozície riaditeľky. Od roku 2010 je súčasťou tímu kliniky. V súčasnosti ako riaditeľka kliniky Terra Medica koordinuje a riadi všetky materiálne, finančné a technické zdroje spoločnosti. Zodpovedá za implementáciu stratégie, vedie rokovania s kľúčovými obchodnými partnermi, vypracováva strednodobé a dlhodobé plány kliniky. V neposlednom rade riadi finančné hospodárenie, zabezpečuje rentabilitu jednotlivých činností a prosperitu spoločnosti.

Sledujte čím žijeme a čo nás inšpiruje.